„Podczas dobrej jazdy na motocyklu przeżywasz więcej w ciągu 5 minut
niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie.”